Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Q-Finanse Księgowość 3000

984,00 zł

     

Program Q-Finanse Księgowość 3000 jest niezwykle prostym w obsłudze i równocześnie bardzo zaawansowanym programem finansowo-księgowym, przeznaczonym dla firm prowadzących pełną księgowość.

Więcej szczegółów

Kilka lat temu, poprzednik Q-Finanse Księgowość 3000 - Q-Finaks 1000 został uznany przez specjalistów z Magazynu "ENTER" za jedną z najbardziej przejrzystych aplikacji finansowo-księgowych. Obecna wersja programu oprócz wielu dodatkowych zalet utrzymała tamtą cechę.

Program komputerowy Q-Finanse Księgowość 3000 przyda się:

 • W dziale księgowym firmy handlowej, produkcyjnej lub usługowej
 • Do prowadzenia księgowości jednostek budżetowych
 • Jako element dużych systemów informatycznych (połączony bezpośrednio lub pośrednio)
Moduły, możliwości programu Basic Stand Prof
Plan kont i kartoteki
 • Dowolna ilość poziomów analityki w planie kont
 • Wyszukiwanie konta kontrahenta po NIP
 • Kartoteka kontrahentów
Plan kont i kartoteki
 • Powielenie analityki konta
 • Dodanie analityki konta - również w ciągu roku obrotowego
 • Kontrola NIP w kartotece kontrahentów
 • Możliwość dodatkowego podziału kartoteki kontrahentów
Plan kont i kartoteki
 • Możliwość oznaczenia konta jako pozabilansowego
 • Łączenie kontrahentów (funkcja przydatna po omyłkowym wprowadzeniu danego kontrahenta podwójnie)
 • Łączenie kont (wraz z przeniesieniem zapisów i obrotów)
 • Zmiana szerokości analityki konta
Rejestrowanie dokumentów
 • Zmiana statusu dokumentu (bufor / przyjęty / zaksięgowany) - kontrola poprawności dokumentu, możliwość cofania do bufora
 • Nadany (w momencie przyjęcia) numer w dzienniku pozostaje również przy cofnięciu do bufora - dzięki czemu nie tworzą się luki w numeracji
 • Utrzymywanie wielu lat i miesięcy w stanie otwartym, z możliwością modyfikacji dokumentów
 • Informacja o dacie wprowadzenia i ostatniej modyfikacji dokumentu
 • Jeden dziennik i rejestr VAT na każdy typ dokumentów, z numeracją roczną
 • Prowadzenie rachunków bankowych i kasowych - jeden rachunek bankowy, jedna kasa
 • Standardowe automaty księgowe
 • Data w VAT niezależna od daty operacji - VAT może być naliczany / odliczany w innym miesiącu
Rejestrowanie dokumentów
 • Możliwość definiowania własnych dzienników (z dowolną numeracją) i rejestrów VAT
 • Możliwość prowadzenia dowolnej ilości rachunków bankowych i kas
 • Zapamiętywanie wzorców szybkiej dekretacji - do użycia w innych dokumentach
 • Dostosowane w procesie wdrożenia automaty księgowe
 • Zmiana dziennika już wprowadzonego dokumentu
 • Możliwość rejestrowania zakupów gotówkowych bezpośrednio pod raportami kasowymi
Rejestrowanie dokumentów
 • Funkcja klonowania dokumentów
 • Szybkie tworzenie dokumentów KP i KW na podstawie wprowadzonego dokumentu sprzedaży / zakupu
 • Funkcja renumeracji dokumentów w dzienniku
Raporty i zestawienia
 • Wydruk zestawienia obrotów i sald
 • Wydruk zapisów na koncie
 • Wydruk rejestru VAT
 • Wydruk stanu rozrachunków konta na dzień
 • Wydruk dziennika księgowego
 • Wydruk planu kont
 • Wydruk dekretacji dokumentu
Raporty i zestawienia
 • Syntetyczny stan rozrachunków konta na dzień
 • Struktura (wiekowanie) rozrachunków - syntetyczna i analityczna
 • Zbiorczy wydruk VAT
 • Eksport do Excela: zestawienia obrotów i sald, zapisów na koncie, rejestru VAT, stanu rozrachunków na dzień, dziennika, struktury rozrachunków
 • Moduł sprawozdań finansowych obsługujący sprawozdania:
 • VAT-7
 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat - porównawczy i kalkulacyjny
 • CIT-2
 • Potwierdzenie salda
 • Nota odsetkowa
 • Wezwanie do zapłaty
 • Wydruk KP / KW
Raporty i zestawienia
 • Porównanie rejestru VAT z księgowaniami
 • VAT-UE
 • Możliwość definiowania własnych sprawozdań księgowych
 • Moduł szybkich raportów umożliwiający wydruk lub eksport do XLS dowolnego spisu w programie, w ustalonym formacie
Obsługa lat i okresów obrotowych
 • Równoległa praca w kilku latach i okresach obrotowych
 • Automatyczne przegrywanie BO
Obsługa lat i okresów obrotowych
 • Funkcja do automatycznego zamykania kont 4xx, 5xx i 7xx na konto wyniku finansowego
Dodatkowe moduły i funkcje
 • Moduł filtrów umożliwiający wyszukiwanie rekordów według dowolnych zadanych kryteriów, z możliwością zapamiętywania stworzonych filtrów
Praca sieciowa kilku użytkowników równocześnie
Prowadzenie w programie więcej, niż jednej firmy
Obsługa walut
 • walutowe dekrety, rozrachunki, raporty bankowe i kasowe
 • raporty wykonywane dla PLN lub dla wybranej waluty
 • automatyczne wyliczanie różnic kursowych kontrahentów i na rachunkach bankowych (metodą FIFO)
Automatyczny import kursów walut z serwera NBP
Import danych z systemów bankowości elektronicznej
Zarządzanie przelewami w formacie HOMECASH lub VIDEOTEL
Moduł automatycznych kopii bezpieczeństwa
Zdalny dostęp za pomocą rozwiązania QM-Terminal
Import danych z programu Q-Toraga 3000 i Q-Kadry i Płace 3000
Ewidencja i automatyczne księgowanie amortyzacji środków trwałych
Wystawianie i drukowanie bezpośrednio w programie faktur sprzedaży
Moduł zarządzania prawami dostępu poszczególnych użytkowników do funkcji programu
Wydruki na drukarkę igłową
Ceny za program Q-Finanse Księgowość 3000
(licencja na 1 firmę, 1 użytkownika)
Netto Vat Brutto
Basic 800 184 984
Standard 1600 368 1968
Professional 4000 920 4920
Dodatkowe moduły i licencje:
Licencja na wersję sieciową programu (serwer baz danych Q-Sep)
600 138 738
Licencja na każdego użytkownika sieciowego poza pierwszym600
138
738
Licencja na prowadzenie w programie dodatkowej firmy 600 138 738
Licencja typu Biuro Rachunkowe (pozwala na prowadzenie dowolnej ilości firm) 2400 552 2952
Obsługa walut 800 184 984
Automatyczny import kursów walut z serwera NBP 500 115 615
Zarządzanie przelewami w formacie HOMECASH lub VIDEOTEL 1100 253 1353
Moduł automatycznego wykonywania kopii bezpieczeństwa 500 115 615
Ewidencja i automatyczne naliczanie amortyzacji środków trwałych 800 184 984
Wystawianie i drukowanie faktur sprzedaży 600 138 738
Zarządzanie prawami dostępu użytkowników 1100 253 1353
Wydruki na drukarkę igłową 1100 253 1353
Modyfikacje programu do uzgodnienia
Indywidualne zmiany

Firma nasza specjalizuje się w modyfikowaniu programów na życzenie klienta. Poprzez bezpośredni kontakt naszego przedstawiciela z klientem ustalana jest lista zmian z ich dokładnym opisem. Klient potwierdza ustalony zakres zmian faksem lub mailem, który to stanowi formę zamówienia. Po wykonaniu zmian są one wysyłane pocztą e-mail, a na życzenie, za dodatkową opłatą w wysokości 24,40 zł, wysyłamy listem poleconym krążek CD zawierający pełną zmienioną wersję programu.
W przypadku zmian powyżej 500 zł oczekujemy wpłaty 30% zaliczki.

Uwaga: Przy tego typu zamówieniu należy liczyć się z następującymi konsekwencjami:

 • Użytkownik traci możliwość prostego uaktualnienia w chwili pojawienia się kolejnego wydania programu.
 • Przejście na nowe wydanie zawierające indywidualne zmiany wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 • Koszt niektórych zmian może przewyższać koszt samego programu.
 • Zmiany po zakończeniu ich wykonywania, wysłaniu i odbiorze przez klienta są usuwane z zasobów firmy QBS. Wersja konfiguracji istnieje wyłącznie u klienta (rygor ten nie występuje w następnej procedurze Custom opisanej poniżej).

Od klienta wymagamy umiejętności posługiwania się pocztą e-mail, zapisywania załączników, kopiowania plików w systemie operacyjnym, obeznania z systemem plików systemu operacyjnego.

W chwili obecnej brak wersji demonstracyjnej

30 inne produkty z tej samej kategorii: