Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Q-Hurtownia Farmaceutyczna 3000

1 230,00 zł

     

q-hurtownia-farmaceutyczna-3000

Program komputerowy Q-Hurtownia Farmaceutyczna 3000 jest nowoczesnym, wielomodułowym, skalowalnym systemem prowadzącym wspomagającym pracę placówki handlowej. Pozwala na automatyzację obiegu dokumentów związanych z zamówieniem klienta, zamówieniem do dostawców, zakupem i sprzedażą artykułów farmaceutycznych, kosmetycznych, sprzętu, towarów handlowych oraz usług. Ułatwia zarządzanie gospodarką magazynową.

Profil zastosowania programu:

 • Hurtownie farmaceutyczne, hurtownie kosmetyczne
 • Działy firm prowadzących hurtową i detaliczną sprzedaż lekarstw lub kosmetyków
 • Firmy zajmujące się eksportem / importem artykułów farmaceutycznych
 • Firmy posiadające przedstawicieli handlowych zbierających zamówienia swoich klientów w terenie (praca online na urządzeniach mobilnych)
 • Magazyny / apteki przyszpitalne

Więcej szczegółów

Program Q-Hurtownia Farmaceutyczna 3000 Toraga ma budowę modułową. Poszczególne moduły dostępne są w zależności od wersji programu. W zależności od wybranych modułów i opcji może znaleźć zastosowanie w różnego typu placówkach. Może być również podstawą do stworzenia specjalizowanej wersji dostosowanej do potrzeb konkretnego klienta.

Funkcjonalność programu Q-Hurtownia Farmaceutyczna 3000:

 1. Kartoteka towarów
  • Prowadzi katalog towarów dostosowany do specyfiki farmaceutyków
  • Dla każdej pozycji towarowej można wskazać, czy ma mieć kontrolę stanów magazynowych w podziale na numer serii i/lub datę ważności specyfiku
  • Moduł importu bazy danych leków ze strony www uaktualnia kartotekę sprzedawanych leków.
  • Klasyfikacja towarowa przyspiesza odnalezienie pozycji i porządkowanie katalogu sprzedawanego asortymentu
  • Pozwala na tworzenie nieograniczonej liczby cenników złotówkowych i walutowych
 2. Obsługa kontrahentów
  • Prowadzi szczegółową listę klientów i dostawców, monitoruje rozrachunki kontrahentów
  • Zawiera rozbudowaną strukturę rabatów dla klienta - rabat domyślny, rabat dla wskazanych Działu/Grupy/Podgrupy towarowej
  • Pozwala na przypisanie domyślnych cenników dla klienta
 3. Rejestracja sprzedaży
  • Prowadzi rejestr sprzedaży VAT
  • Obsługuje sprzedaż: detaliczną, hurtową, eksportową oraz sprzedaż wewnątrzunijną towarów i usług
  • Moduł eksportu faktur sprzedaży do formatu txt, xls oraz xml pozwala na przekazanie treści dokumentu w formie elektronicznej w celu wciągnięcia listy sprzedanych towarów
 4. Wprowadzanie zakupów
  • Prowadzi rejestry zakupów VAT
  • Pozwala rejestrować zakupy złotówkowe i walutowe (zakup importowy, faktura WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów)
  • Moduł importu faktur zakupu lub dokumentów przychodu zewnętrznego z formatu tekstowego pozwala na bezbłędne wprowadzenie przychodu towaru.
 5. Gospodarka magazynowa
  • Obsługuje pełną gospodarkę magazynową
  • Generuje dokumenty przychodu zewnętrznego, rozchodu zewnętrznego, przesunięc magazynowych, rozchodu wewnętrznego, likwidacja, inwentaryzacja, produkcja, kompletacja, dekompletacja
  • Pozwala na wystawianie dokumentów magazynowych przychodu i rozchodu z jednoczesną kontrolą stanów magazynowych
  • Obsługuje nieograniczoną liczbę magazynów z możliwością przesunięć międzymagazynowych
 6. Przepływ dokumentów
  • Generuje dokumenty przyjęcia magazynowego z wyszczególnieniem serii towarów, dat ważności, rozbiciem na palety i kartony
  • Śledzi przepływ dokumentacji papierowej w firmie
  • Wspomaga tworzenie zamówienia towaru do dostawców na podstawie zamówień klientów lub na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania
  • Pozwala na tworzenie dowolnych typów dokumentów finansowych i magazynowych przez użytkownika, dostosowuje sposób i wygląd ich numeracji
 7. Kontrola płatności i zamówień
  • Obsługuje sprzedaż: detaliczną, hurtową, eksportową oraz wewnątrzunijne dostawy towarów
  • Pozwala na tworzenie nieograniczonej liczby cenników złotówkowych i walutowych oraz przypisanie ich do danych klientów
  • Prowadzi indywidualne konta rozliczeniowe klientów i rejestr płatności za faktury
  • Prowadzi pełną obsługę kas (gotówka, karty płatnicze)
  • Współpracuje z drukarkami fiskalnymi (w przypadku sprzedaży detalicznej)
  • Wylicza koszt sprzedaży i wycenia wartość poszczególnych magazynów wg cen nabycia towarów
  • Moduł ofertowania w znaczny sposób porządkuje oferty sprzedaży i późniejsze wprowadzanie zamówień klientów oraz sprzedaży
  • Rejestr zamówień klientów pozwala na automatyczne rezerwowanie towaru oraz automatyczne generowanie faktur sprzedaży
 8. Raporty i zestawienia
  • Zawiera rozbudowane gotowe raporty statystyczne sprzedaży oraz pozwala na definiowanie własnych przez uprawnionych użytkowników
  • Automatyzuje przeprowadzenie spisów inwentaryzacyjnych
  • Pozwala na sprawną analizę statystyczną obrotów towarem
  • W przypadku współpracy z Unią Europejską system może posiadać wbudowany moduł generowania sprawozdań Intrastat (forma papierowa i elektroniczna w formacie xml)
 9. Współpraca z urządzeniami mobilnymi - praca poza firmą
  • Współpracuje z innymi programami Q-Line 3000, np.: Q-Finanse-Księgowość 3000, Q-Klinika 3000 lub może obsługiwać rozproszoną sieć placówek.
  • Zawiera moduł pracy terminalowej pozwala na wykorzystanie programu w trybie online na urządzeniach mobilnych - specjalizowane ekrany programu umożliwiają wprowadzanie zamówień klientów, sprawdzanie aktualnych stanów magazynowych, wystawianie dokumentów sprzedaży.
Moduły, możliwości programu Basic Stand Prof
Kartoteka towarów i usług
 • Wydruk: 2 rodzaje Etykiet Towarowych
Kartoteka towarów i usług
 • Klasyfikacja Dział/Grupa
 • Obsługa Cenników złotówkowych
 • Obsługa kodów paskowych (EAN)
Kartoteka towarów i usług
 • Import bazy danych leków z internetu
Kartoteka towarów i usług
 • Obsługa cenników w walutach obcych
Kartoteka towarów i usług
 • Możliwość tworzenia własnych etykiet modułem QM-Labels
Kartoteka kontrahentów
 • Dane adresowe
 • Adresowanie dwóch rodzajów kopert
 • Historia kontaktów, sprzedaży i płatności
Kartoteka kontrahentów
 • Podgląd zadłużenia odbiorców
 • Przypisanie odbiorcy stałego rabatu
 • Statystyki
Kartoteka kontrahentów
 • Moduł rozsyłania maili (faktury, zestawienia, maile z załącznikami) QM-Emailer
Obsługa sprzedaży
 • Obsługa sprzedaży krajowej
 • Faktury korygujące
 • Paragony
 • Wydruk: Faktura VAT
 • Wydruk: Paragon
 • Wydruk: Faktura korygująca
 • Wydruk: Rejestr sprzedaży VAT pełny
 • Wydruk: Rejestr sprzedaży VAT skrócony
 • Dziennik specyfikacji towarowej sprzedaży
 • Duplikaty faktur VAT
Obsługa sprzedaży
 • Faktury Pro Forma
 • Faktury zaliczkowe
Obsługa sprzedaży
 • Sprzedaż eksportowa, wewnątrzunijna
 • Cenniki walutowe
 • Noty korygujące
 • Dokument rezerwacji towarów, zamówienia klienta
 • Kolejka rezerwacji
 • Generowanie dokumentów sprzedaży na podstawie dokumentów zamówień klientów
 • Rejestrowanie ofert przedstawianych kontrahentom
Obsługa sprzedaży
 • Sprzedaż komisowa (konsygnata)
Moduł rozliczania pracowników, akwizytoró
Obsługa dostaw i zakupów
 • Zakupy krajowe
 • Rejestr zakupów VAT
 • Dziennik specyfikacji towarowej zakupów
 • Zwroty do dostawców
 • Zapłaty za faktury zakupowe
Obsługa dostaw i zakupów
 • Korygowanie krajowych faktur zakupu
Obsługa dostaw i zakupów
 • Zamówienia do dostawców
 • Historia kontaktów z dostawcami, dostaw
Obsługa dostaw i zakupów
 • Zakupy importowe w walucie obcej
 • Rejestr faktur WNT
 • Opcja transportu w walucie obcej na fakturach zakupu
 • Obsługa korekt wartościowych i ilościowych zakupu w walucie obcej
Obsługa dostaw i zakupów
 • Obsługa stanów minimalnych
 • Kolejka zamówień do dostawców
 • Zamówienia towarów do dostawców na podstawie zapotrzebowania odbiorców
Obsługa magazynu
 • Przyjęcie zewnętrzne - rejestr dokumentów przychodu zewnętrznego
 • Wydanie zewnętrzne - rejestr dokumentów rozchodu zewnętrznego
 • Rejestr dokumentów bilansu otwarcia
 • Podgląd stanów magazynowych
 • Wydruk: Dokumenty przyjęcia zewnętrznego
 • Wydruk: Dokumenty wydania zewnętrznego
 • Wydruk: Dokumenty bilansu otwarcia
 • Zestawienie: Zestawienie dokumentów magazynowych
Obsługa magazynu
 • Obsługa inwentaryzacji
 • Generowanie dokumentu inwentaryzacji
 • Rejestr nadwyżek i niedoborów
Obsługa magazynu
 • Rozliczenia ruchów magazynowych metodą FIFO
Obsługa magazynu
 • Wystawianie dokumentów magazynowych z pomocą kolektora danych
Obsługa magazynu
 • Obsługa operacji kompletacji/dekompletacji wyrobów
Moduł produkcji - obsługa produkcji wyrobów
Kontrola Płatności
 • Dziennik wpłat
 • Dziennik wypłat
 • Możliwość wpłat częściowych
 • Wydruk:dokument KP/KW
 • Zestawienie należności
 • Zestawienie zobowiązań
Kontrola Płatności
 • Wydruk: wezwanie do zapłaty
 • Możliwość jednej wpłaty do wielu faktur
Moduł Q-Przelew Manager 3000 eksport do systemów bankowych (MULTICASH, VIDEOTEL i inne)
Obsługa kasy
 • Rejestr dokumentów KP/KW
 • Wydruk: kwit KP/KW
Obsługa kasy
 • Wpłaty niezależne (niezwiązane z dokumentami sprzedaży)
Obsługa kasy
 • Rozliczanie kasy
 • Proces zamknięcia dnia
Obsługa Pracowników
 • Udział w obrotach
 • Naliczanie prowizji
 • Raporty
Rejestr użytkowników systemu, wejście do programu za pomocą loginu i hasła
Moduł praw dostępu, uprawnień użytkowników
Ceny za program Q-Hurtownia Farmaceutyczna 3000 Toraga Netto Vat Brutto
Basic 1000 230 1230
Standard 2000 460 2460
Professional tel.

Modyfikacje programu do uzgodnienia
Elementy sieciowe:
Serwer baz danych Q-SEP 600 138 738
Licencja 1 użytkownika sieciowego 200 46 246
Zmiana na wyższą wersję programu:
np. przejście z wersji Standard na Professional Różnica pomiędzy cenami wersji
+opłata manipulacyjna za wydanie licencji (20 zł)
Przejście na nowsze wydanie programu:
np. przejście z wydania 2.0 na 3.0 50% ceny programu
+opłata manipulacyjna za wydanie licencji (20 zł)
Usługi dodatkowe
Instalacja systemu w/g stawki godzinowej
Szkolenia w/g stawki godzinowej
Wydanie licencji na nową wersję programu i przesłanie jej poprzez e-mail 20,00 4,60 24,60
Wydanie licencji na nową wersję programu i przesłanie jej pocztą wraz z płytą CD 50,00 11,50 61,50
Indywidualne zmiany

Firma nasza specjalizuje się w modyfikowaniu programów na życzenie klienta. Poprzez bezpośredni kontakt naszego przedstawiciela z klientem ustalana jest lista zmian z ich dokładnym opisem. Klient potwierdza ustalony zakres zmian faksem lub mailem, który to stanowi formę zamówienia. Po wykonaniu zmian są one wysyłane pocztą e-mail, a na życzenie, za dodatkową opłatą w wysokości 24,40 zł, wysyłamy listem poleconym krążek CD zawierający pełną zmienioną wersję programu.
W przypadku zmian powyżej 500 zł oczekujemy wpłaty 30% zaliczki.

Uwaga: Przy tego typu zamówieniu należy liczyć się z następującymi konsekwencjami:

 • Użytkownik traci możliwość prostego uaktualnienia w chwili pojawienia się kolejnego wydania programu.
 • Przejście na nowe wydanie zawierające indywidualne zmiany wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 • Koszt niektórych zmian może przewyższać koszt samego programu.
 • Zmiany po zakończeniu ich wykonywania, wysłaniu i odbiorze przez klienta są usuwane z zasobów firmy QBS. Wersja konfiguracji istnieje wyłącznie u klienta (rygor ten nie występuje w następnej procedurze Custom opisanej poniżej).

Od klienta wymagamy umiejętności posługiwania się pocztą e-mail, zapisywania załączników, kopiowania plików w systemie operacyjnym, obeznania z systemem plików systemu operacyjnego.

W chwili obecnej brak wersji demonstracyjnej

30 inne produkty z tej samej kategorii: