Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Q-Kadry Płace 3000

3 025,80 zł

     

q-kadry-place-3000

Program Q-Kadry Płace 3000 przyda się w każdej firmie zatrudniającej pracowników na etacie lub umowie zlecenia/o dzieło.

Mocne strony:

 • Bieżące dostosowywanie do zmieniających się przepisów
 • Bieżące dostosowywanie do programów zewnętrznych np. Płatnik
 • Bezterminowa licencja!
 • Program długofalowej opieki nad programem!
 • Możliwość dodawania własnych wydruków, zestawień itp.
 • Możliwość samodzielnego uwzględniania większości zmian ustawodawczych
 • Obsługa dużych (powyżej 20 pracowników) i małych firm (do 20 pracowników)
 • Współpraca z programami FK
 • Współpraca z systemami bankowości elektronicznej
 • Prosta i bezpieczna instalacja, łatwy serwis

Więcej szczegółów

Program komputerowy Q-Kadry Płace 3000 w swej wersji podstawowej:

 • Prowadzi spis pracowników (obecnych i byłych) Państwa firmy oraz zleceniobiorców
 • Prowadzi historię pracy każdego pracownika
 • Pomaga prowadzić ewidencję czasu pracy
 • Zapewnia obsługę kadr - wylicza wysokość przysługującego urlopu oraz prowadzi rejestr udzielonych urlopów
 • Automatycznie tworzy i obsługuje comiesięczną listę płac
 • Automatycznie wylicza wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy
 • Umożliwia stworzenie dodatkowych list płac
 • Obsługuje umowy zlecenia i o dzieło
 • Wylicza stawkę i wysokość podatku dla pracownika
 • Pilnuje przekroczenia kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 • Wspomaga rozliczanie z ZUS poprzez eksport dokumentów do programu Płatnik (dokumenty rozliczeniowe RCA, RZA, RSA oraz zgłoszeniowe ZUA, ZCZA, ZCNA, ZWUA)
 • Wspomaga rozliczanie i dokumentację dla Urzędów Skarbowych (PIT2, PIT4, PIT8a, PIT8b, PIT11)


Z programu Q-Kadry Płace 3000 otrzymujemy następujące wydruki:

 • listę płac,
 • paski dla pracowników,
 • dane osobowe pracowników,
 • umowy zlecenia i o dzieło,
 • umowy o pracę,
 • listy wypłat z umów zleceń i o dzieło,
 • listę potrąceń z wypłat pracowników,
 • przelewy dla pracowników z listy płac oraz z umów zleceń i o dzieło,
 • przelewy zaliczek na podatek dochodowy dla Urzędów Skarbowych,
 • kartotekę pracowników,
 • listę zasiłkową i urlopową,
 • wyliczenia wysokości zasiłków chorobowych,
 • zaświadczenia o zatrudnieniu,
 • świadectwa pracy,
 • formularze PIT-4, PIT-11, PIT-8B, PIT-8A


Moduły, możliwości programu Basic Stand Prof
Moduł kadrowy
 • ewidencja danych osobowych,
 • ewidencja danych członków rodziny
 • rejestr historii pracy pracownika
 • rejestr i obsługa zwolnień chorobowych
 • rejestr i obsługa urlopów
 • wydruki oświadczeń, skierowań, zaświadczeń itp.
 • ewidencja czasu pracy pracownika
 • prowadzenie kartoteki pracowniczej
 • rejestr osób do zasiłków rodzinnych itp.
Moduł obsługi list płac
 • otwarta lista składników wynagrodzenia
 • otwarta lista potrąceń z wynagrodzenia
 • możliwość tworzenia głównej oraz dodatkowych list płac
 • możliwość edycji wybranego fragmentu listy płac ( dział, pracownik )
 • wyliczanie kwoty netto "w locie"
 • możliwość wielokrotnej edycji listy płac
Współpraca z programem
 • budowa i wyliczenie dokumentów rozliczeniowych ZUS RCA, RZA, RSA
 • eksport dokumentów do bieżącej wersji programu Płatnik
Współpraca z programem
 • budowa i wyliczenie dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZUA, ZCZA, ZCNA, ZWUA
 • eksport dokumentów do bieżącej wersji programu Płatnik
Moduł umów zleceń i o dzieło
 • ewidencja i wydruk umów
 • wyliczanie wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy
 • wystawianie rachunków
Opcja "Multifirma"
Współpraca z systemem finansowo-księgowym
 • umożliwia tworzenie dokumentów POLECENIE KSIĘGOWANIA (PK) wynagrodzeń
 • można modyfikować i budować własne szablony dokumentu (PK)
 • eksportuje dokument PK do systemu Q-Finanse Księgowość-3000
Współpraca z systemami bankowości elektronicznej
Moduł tworzenia własnych wydruków tabelarycznych
Moduł praw dostępu, uprawnień i zabezpieczeń hasłem
Ceny za program Q-Kadry Płace 3000 Netto Vat Brutto
Basic 2000 460 2460
Standard 4000 920 4920
Professional 8000 1840 9840
Modyfikacje programu do uzgodnienia
Elementy sieciowe:
Serwer baz danych Q-SEP 600 138 738
Licencja 1 użytkownika sieciowego 200 46 246
Zmiana na wyższą wersję programu:
np. przejście z wersji Standard na Professional Różnica pomiędzy cenami wersji
+opłata manipulacyjna za wydanie licencji (20 zł)
Przejście na nowsze wydanie programu:
np. przejście z wydania 2.0 na 3.0 50% ceny programu
+opłata manipulacyjna za wydanie licencji (20 zł)
Usługi dodatkowe
Instalacja systemu w/g stawki godzinowej
Szkolenia w/g stawki godzinowej
Wydanie licencji na nową wersję programu i przesłanie jej poprzez e-mail 20,00 4,60 24,60
Wydanie licencji na nową wersję programu i przesłanie jej pocztą wraz z płytą CD 50,00 11,50 61,50
Indywidualne zmiany

Firma nasza specjalizuje się w modyfikowaniu programów na życzenie klienta. Poprzez bezpośredni kontakt naszego przedstawiciela z klientem ustalana jest lista zmian z ich dokładnym opisem. Klient potwierdza ustalony zakres zmian faksem lub mailem, który to stanowi formę zamówienia. Po wykonaniu zmian są one wysyłane pocztą e-mail, a na życzenie, za dodatkową opłatą w wysokości 24,40 zł, wysyłamy listem poleconym krążek CD zawierający pełną zmienioną wersję programu.
W przypadku zmian powyżej 500 zł oczekujemy wpłaty 30% zaliczki.

Uwaga: Przy tego typu zamówieniu należy liczyć się z następującymi konsekwencjami:

 • Użytkownik traci możliwość prostego uaktualnienia w chwili pojawienia się kolejnego wydania programu.
 • Przejście na nowe wydanie zawierające indywidualne zmiany wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 • Koszt niektórych zmian może przewyższać koszt samego programu.
 • Zmiany po zakończeniu ich wykonywania, wysłaniu i odbiorze przez klienta są usuwane z zasobów firmy QBS. Wersja konfiguracji istnieje wyłącznie u klienta (rygor ten nie występuje w następnej procedurze Custom opisanej poniżej).

Od klienta wymagamy umiejętności posługiwania się pocztą e-mail, zapisywania załączników, kopiowania plików w systemie operacyjnym, obeznania z systemem plików systemu operacyjnego.

W chwili obecnej brak wersji demonstracyjnej

30 inne produkty z tej samej kategorii: