Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Q-Laboratorium Analityczne 3000

3 025,80 zł

     

Program Q-Laboratorium Analityczne 3000 jest programem przeznaczonym do obsługi laboratoriów analitycznych. Program może być z powodzeniem wykorzystany do obsługi placówek działających samodzielnie lub stanowiących część szpitala/kliniki.

Więcej szczegółów

Q-Laboratorium Analityczne 3000

Program w swej wersji podstawowej:

 • Prowadzi kartotekę pacjentów
 • Wystawia dokumenty sprzedaży
 • Pozwala definiować badania
 • Pozwala definiować normy dla badań
 • Pozwala na tworzenie warunków korzystania z norm
 • Sprawdza poprawność wprowadzonych wyników badań
 • Drukuje wyniki badań
 • Posiada bazę danych ponad 300 badań i ponad 200 norm
 • ...
 • Współpracuje z różnymi aparatami

Parametry techniczne programu

 • Wykonany w najnowszych narzędziach programistycznych Q-Line 3000 niezależnych od systemu operacyjnego: może być zainstalowany w systemach Windows 95/98/NT/2000/Millenium/XP Linux, Unix, Sun Solaris.
 • Możliwość pracy na pojedynczym komputerze, w lokalnej sieci komputerów oraz w sieciach rozległych (obsługa oddalonych filii).
 • Technologia pracy w sieci "klient-serwer"
 • Współpracuje z różnymi serwerami baz danych np. Q-SEP, PostgreSQL, Oracle i inne tego typu. Wybór serwera zależy od użytkownika - niektóre z nich są darmowe.
 • Graficzny interface użytkownika - nastawiony na ergonomię, co w konsekwencji powoduje bardzo szybką pracę z programem.
 • W pełni skalowalny - możliwość rozbudowy, nawet o indywidualne wysoce specjalizowane moduły.
 • Administrator może wpływać w bardzo dużym stopniu na funkcjonalność systemu poprzez tworzenie własnych wydruków i raportów, kreowanie wyglądu ekranów, nadawanie praw dostępu a dla zaawansowanych również definiowanie struktur np. specjalistycznych kart badań. Jak się to robi opisano w rozdziale Q-Line 3000.
 • Duże, dostepne z poziomu programu dla administratora i zaawansowanych użytkowników możliwości konfigurowania systemu.
 • Bogaty i stale rozwijany zestaw standardowych narzędzi i funkcji programu możliwych do dołączenia do każdego programu w technologii Q-Line 3000.
Moduły, możliwości programu Basic Stand Prof
Badania
 • Badania, których wynik może być dowolnego typu: tekst, liczba (o dowolnej precyzji), lista odpowiedzi alternatywnych, tak/nie.
 • Normy wyników badań oraz warunki ich stosowania w zależności od płci, wieku,... pacjenta.
 • Aparaty wykonujące badania.
 • Stanowiska, na których wykonywane są badania.
 • Wpisywanie wyników z kartoteki pacjenta.
 • Wydruki wyników badań.
Badania
 • Dodatkowy warunek określający, które normy badania umieszczać na wydrukach.
 • Bardzo wygodne wpisywanie wyników z poziomu aparatu lub stanowiska.
 • Możliwość zdefiniowania nowych, bardziej szczegółowych warunków stosowalności norm (np. miesiąc ciąży, faza cyklu)
 • Historia stanów pacjentów.
Kartoteka pacjentów
 • Pełne dane pacjenta, kontrola ich poprawności i wymagalności.
 • Mechanizmy zapobiegające dublowaniu pacjentów.
 • Mechanizm łączenia kart zdublowanych pacjentów.
 • Możliwość wyróżnienia w kartotece na zielono VIP'ów a na czerwono pacjentów na których trzeba uważać (ATT).
 • Wydruk "papierowej" karty pacjenta.
Cennik usług
 • Pełna informacja niezbędna do prowadzenia sprzedaży.
 • Możliwość określenia podwykonawcy i jego ceny/kosztu wewnętrznego.
 • Niezależna klasyfikacja dla celów statystycznych i rozliczeniowych.
 • Otwarta droga do współpracy z programami FK.
 • Możliwość definiowania usług pakietowych.
Dokumenty sprzedaży
 • Faktury, potwierdzenia wykonania usługi medycznej, korekty faktur i potwierdzeń. (Potwierdzenia dostępne jedynie z modułem umów z płatnikami)
 • Uproszczone, ale za to bardzo szybkie i odporne na błędy użytkownika korygowanie dokumentów.
 • Dokumenty korygujące wyświetlane na czerwono, skorygowane- na szaro.
 • Kontrola poprawności wystawienia dokumentów.
Bonusy
 • Wydruki kolumnowe.
 • Exporty w trybie tekstowym.
 • System kopii bezpieczeństwa.
 • Filtrowanie spisów.
Dodatkowe
 • Wbudowany w programem mechanizm rozsyłania wewnetrznych wiadomości dla użytkowników lub grup użytkowników powiadamiający o istotnych zdażeniach w systemie (broadcasting). Zintegrowany z modułem logowania i różnicowania dostępu. Również przesyłanie krótkich wiadomości pomiędzy użytkownikami systemu.
 • Etykietki - koperty, naklejki, identyfikatory, etykietki itp. Możliwe własne tworzenie nowych etykiet.
 • Export do formatu Excel
 • Wysyłanie e-mail z poziomu programu (np. do lekarzy)
Moduł praw dostępu, uprawnień i zabezpieczeń hasłem
Ceny za program Q-Laboratorium Analityczne 3000 Netto Vat Brutto
Basic 2000 460 2460
Standard 4000 920 4920
Professional tel.    
Modyfikacje programu do uzgodnienia
Elementy sieciowe:
Serwer baz danych Q-SEP 600 138 738
Licencja 1 użytkownika sieciowego 200 46 246
Zmiana na wyższą wersję programu:
np. przejście z wersji Standard na Professional Różnica pomiędzy cenami wersji
+opłata manipulacyjna za wydanie licencji (20 zł)
Przejście na nowsze wydanie programu:
np. przejście z wydania 2.0 na 3.0 50% ceny programu
+opłata manipulacyjna za wydanie licencji (20 zł)
Usługi dodatkowe
Instalacja systemu w/g stawki godzinowej
Szkolenia w/g stawki godzinowej
Wydanie licencji na nową wersję programu i przesłanie jej poprzez e-mail 20,00 4,60 24,60
Wydanie licencji na nową wersję programu i przesłanie jej pocztą wraz z płytą CD 50,00 11,50 61,50
Indywidualne zmiany

Firma nasza specjalizuje się w modyfikowaniu programów na życzenie klienta. Poprzez bezpośredni kontakt naszego przedstawiciela z klientem ustalana jest lista zmian z ich dokładnym opisem. Klient potwierdza ustalony zakres zmian faksem lub mailem, który to stanowi formę zamówienia. Po wykonaniu zmian są one wysyłane pocztą e-mail, a na życzenie, za dodatkową opłatą w wysokości 24,40 zł, wysyłamy listem poleconym krążek CD zawierający pełną zmienioną wersję programu.
W przypadku zmian powyżej 500 zł oczekujemy wpłaty 30% zaliczki.

Uwaga: Przy tego typu zamówieniu należy liczyć się z następującymi konsekwencjami:

 • Użytkownik traci możliwość prostego uaktualnienia w chwili pojawienia się kolejnego wydania programu.
 • Przejście na nowe wydanie zawierające indywidualne zmiany wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 • Koszt niektórych zmian może przewyższać koszt samego programu.
 • Zmiany po zakończeniu ich wykonywania, wysłaniu i odbiorze przez klienta są usuwane z zasobów firmy QBS. Wersja konfiguracji istnieje wyłącznie u klienta (rygor ten nie występuje w następnej procedurze Custom opisanej poniżej).

Od klienta wymagamy umiejętności posługiwania się pocztą e-mail, zapisywania załączników, kopiowania plików w systemie operacyjnym, obeznania z systemem plików systemu operacyjnego.

W chwili obecnej brak wersji demonstracyjnej

30 inne produkty z tej samej kategorii: