Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Q-Obieg Dokumentów 3000

0,00 zł

     

Program Q-Obieg Dokumentów 3000 jest nowoczesnym, wielomodułowym, skalowalnym systemem do wspomagania przebiegu procesów biznesowych w zakresie obiegu i obsługi korespondencji. Pozwala w znacznym stopniu wyeliminować "papierowy" obieg dokumentów i zastąpić go komputerowym.

Więcej szczegółów

Q-Obieg Dokumentów 3000

Poszczególne moduły systemu i nowoczesna technologia wykonania Q-Line 3000 stanowią podstawę do szybkiego i elastycznego dostosowania konfiguracji Q-Obieg Dokumentów 3000 do potrzeb użytkownika.

W epoce komputerów i informacji gwałtownie zwiększyła się ilość przychodzących i generowanych dokumentów. Zewsząd spływają faksy, listy, mail'e i nie zawsze trafiają do osób nimi zainteresowanych. Powstają stosy dokumentów wewnętrznych - notatek, ogólników, instrukcji. Często dokument, zanim opuści biuro, przechodzi przez "ręce" kilku osób. Dodatkowo kierownictwo chce znać przebieg procesu realizacji zadań.

Komputerowy System Obiegu Dokumentów Q-Obieg Dokumentów 3000 pozwala zapanować nad tą lawiną. Skutecznie wspomaga pracę biur, kancelarii, przedstawicielstw handlowych i innych instytucji.
System obiegu dokumentów w firmie spełnia dwie podstawowe funkcje: porządkuje dokumenty zabezpieczając przed ich utratą oraz automatyzuje prace związane z zarządzaniem dokumentami (workflow).

Program komputerowy Q-Obieg Dokumentów 3000 umożliwia sprawny dostęp do dokumentów i informacji, kontroluje drogę ich obiegu oraz stan realizacji usprawniając przy tym obsługę klientów. Rozwiązuje problem przepływu informacji wewnątrz organizacji oraz pomiędzy organizacją a jej otoczeniem.

Modułowa budowa systemu umożliwia skonfigurowanie go stosowanie do potrzeb i wymagań całej organizacji jak i jej pracowników.

Korzyści płynące z użytkowania systemu Q-Obieg Dokumentów 3000:

 • Posiadanie centralnego rejestru dokumentów mogącą zawierać nawet pełną dokumentację procesów biznesowych firmy
 • Skrócenie czasu przetwarzania dokumentu i podniesienie ergonomii pracy
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich
 • Uzyskanie pewności rozpatrzenia spraw
 • Pełna sprawozdawczość, statystyki
 • Możliwość monitorowania listy zadań do wykonania, w trakcie realizacji i spraw rozpatrzonych
 • Zdefiniowanie procedur obiegu dokumentów, sposobu realizacji zadań w firmie
 • Doskonałe narzędziem przy wprowadzaniu i utrzymaniu systemu zarządzania jakością
 • Prosta administracja systemem, rozbudowane prawa dostępu użytkowników do poszczególnych opcji programu oraz do konkretnych danych

Parametry techniczne programu

 • Wykonany w najnowszych narzędziach programistycznych niezależnych od systemu operacyjnego: może być zainstalowany w systemach Windows 98/NT/2000/XP/Millenium, Linux, Unix, Sun Solaris.
 • Możliwość pracy na pojedyńczym komputerze, w lokalnej sieci komputerów oraz w sieciach rozległych (obsługa oddalonych lokalizacji).
 • Technologia pracy w sieci na zasadzie "klient-serwer"
 • Współpracuje z różnymi serwerami baz danych np. Q-SEP, PostgreSQL, Oracle i inne tego typu. Wybór serwera zależy od użytkownika - niektóre z nich są darmowe.
 • Graficzny interface użytkownika - nastawiony na ergonomię, co w konsekwencji powoduje bardzo szybką pracę z programem.
 • W pełni skalowalny - możliwość rozbudowy, nawet o indywidualne wysoce specjalizowane moduły.
 • Administrator może wpływać w bardzo dużym stopniu na funkcjonalność systemu poprzez tworzenie własnych wydruków i raportów, kreowanie wyglądu ekranów, nadawanie praw dostępu a dla zaawansowanych również definiowanie struktur np. opisu dokumentów. Szerszy opis możliwości podany jest na stronie głównej w bloku tematycznym Q-Line 3000.
 • Bogaty i stale rozwijany zestaw standardowych narzędzi i funkcji programu możliwych do dołączenia do każdego programu w technologii Q-Line 3000.Możliwości systemu Q-Obieg Dokumentów 3000

 • Prowadzi rejestr dokumentów będących korespondencją przychodzącą, wychodzącą oraz wewnętrzną firmy
 • Moduł sortowania dokumentów pozwala na sprawną i przejrzystą klasyfikację dokumentów
 • Metryka dokumentu zawiera wszelkie dane potrzebne do zaewidencjowania sprawy, jej sprawnego wyszukania i rozpoznania - w pełni dostosowywana podczas konfiguracji systemu Q-Obieg Dokumentów 3000 dla konkretnej firmy
 • Elastyczne oznakowanie dokumentu - identyfikacja za pomocą kodów kreskowych, ręcznie lub automatycznie nadawanego kodu pisma - w pełni dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika
 • Konfiguracja pełnego obiegu dokumentu według wewnętrznych procesów biznesowych firmy
 • Posiada jednolitą bazę adresową kontrahentów
 • Podział na stanowiska pracy w pełni dostosowane do struktury firmy pozwala na efektywne zdefiniowanie procesu obiegu dokumentów oraz usprawnia pracę użytkowników
 • Wspomaga obsługiwanie spraw zawartych w otrzymanych dokumentach, z możliwością przekierowania zadania do innej osoby, działu, odłożenia sprawy, przeglądania historii sprawy
 • Bieżące monitorowanie ilości spraw do załatwienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych, zespołach oraz czasu oczekiwania spraw, sposobu ich załatwiania, terminowości
 • Wymuszenie przestrzegania procedur postępowania oraz obiegu dokumentów powoduje, że pracownicy pracują zawsze z aktualnym i kompletnym zestawem dokumentacji
 • Prowadzi rejestr korespondencji wychodzącej - drukuje książki nadawcze, adresuje koperty, drukuje etykietki adresowe
 • Moduł powiadamiania pocztą wewnętrzną systemu
 • Moduł druku korespondencji seryjnej
 • Moduł kojarzenia spraw - łączenie dokumentów w jedną sprawę lub w zadania skojarzone
 • Generowanie automatyczne oraz na żądanie raportów zawierających szczegółową sprawozdawczość biznesową, możliwość generowania raportów centralnie i przesyłania ich w formacie *.xls lub *.html pocztą e-mail na zdefiniowane skrzynki funkcyjne
 • Moduł skanowania dokumentów oraz konfiguracja on-line możliwości kojarzenia pliku skanu z pozycją danego dokumentu pozwala na szybki podgląd dokumentu w formie elektronicznej oraz wysłanie skanu pocztą e-mail do wybranej osoby/komórki organizacyjnej.
 • Moduł archiwizacji dokumentów umożliwia przerzucenie wskazanych dokumentów lub grupy dokumentów, których termin archiwizacji właśnie mija, do archiwum, wydrukowanie lub eksport danych listy archiwizowanych dokumentów
 • Moduł autoryzacji i praw dostępu pozwala na identyfikację każdego użytkownika przy wejściu do programu oraz zróżnicowanie dostępu do różnych gałęzi i funkcji systemu. Różnicowanie dostępu nastepuje również na poziomie dostępu do pewnych grup danych. Dodatkowo dokumenty mogą otrzymać atrybut tajności (np. jawny, zastrzeżony, poufny, tajny), który ograniczy dostęp do poszczególnych dokumentów osobom niepowołanym.
 • System tworzenia kopii bezpieczeństwa danych.
 • Filtrowanie spisów - możliwość wyboru z dowolnego zbioru danych pozycji spełniających zadeklarowane warunki selekcji.


Program Q-Obieg Dokumentów 3000 w bardzo dużym stopniu zależy od konfiguracji. W związku z tym cenę możemy określić dopiero wstępnym zapoznaniu się z potrzebami klienta. Z reguły odbywa się to po dokonaniu prezentacji systemu.
Indywidualne zmiany

Firma nasza specjalizuje się w modyfikowaniu programów na życzenie klienta. Poprzez bezpośredni kontakt naszego przedstawiciela z klientem ustalana jest lista zmian z ich dokładnym opisem. Klient potwierdza ustalony zakres zmian faksem lub mailem, który to stanowi formę zamówienia. Po wykonaniu zmian są one wysyłane pocztą e-mail, a na życzenie, za dodatkową opłatą w wysokości 24,40 zł, wysyłamy listem poleconym krążek CD zawierający pełną zmienioną wersję programu.
W przypadku zmian powyżej 500 zł oczekujemy wpłaty 30% zaliczki.

Uwaga: Przy tego typu zamówieniu należy liczyć się z następującymi konsekwencjami:

 • Użytkownik traci możliwość prostego uaktualnienia w chwili pojawienia się kolejnego wydania programu.
 • Przejście na nowe wydanie zawierające indywidualne zmiany wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 • Koszt niektórych zmian może przewyższać koszt samego programu.
 • Zmiany po zakończeniu ich wykonywania, wysłaniu i odbiorze przez klienta są usuwane z zasobów firmy QBS. Wersja konfiguracji istnieje wyłącznie u klienta (rygor ten nie występuje w następnej procedurze Custom opisanej poniżej).

Od klienta wymagamy umiejętności posługiwania się pocztą e-mail, zapisywania załączników, kopiowania plików w systemie operacyjnym, obeznania z systemem plików systemu operacyjnego.

W chwili obecnej brak wersji demonstracyjnej

30 inne produkty z tej samej kategorii: