Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Q-Prenumerata 3000

3 075,00 zł

     

Program Q-Prenumerata 3000 przeznaczony jest do kompleksowej obsługi i rozliczania wysyłki pism w wydawnictwach. Może być z powodzeniem używany w takich instytucjach jak:

 • Wydawnictwa
 • Redakcje
 • Organizacje wydające własne biuletyny
 • Firmy zajmujące się kolportażem materiałów za pośrednictwem poczty

Więcej szczegółów

Program komputerowy Q-Prenumerata 3000 w swej wersji podstawowej:

 • Prowadzi szczegółową listę prenumeratorów oraz płatników za prenumeratę
 • Może obsługiwać prenumeratę kilku tytułów o różnej czestotliwości wydawania dla wspólnej bazy prenumeratorów
 • Pozwala na szybkie wprowadzenie zamówień na prenumeratę lub numery archiwalne, na podstawie otrzymanych wpłat
 • Realizuje w prosty sposób wysyłkę numerów pism, drukuje etykiety adresowe oraz raporty wysyłkowe
 • Pozwala na wystawianie faktur i faktur korygujących dla prenumeratorów na dowolny okres trwania prenumeraty
 • Prowadzi indywidualne konta rozliczeniowe prenumeratorów
 • Drukuje podstawowe raporty księgowe
 • Jest gotowy do podłączenia się do internetowych systemów składania zamówień na prenumeratę
 • Posiada pełny komplet raportów analitycznych służących do zarządzania prenumeratami
Moduły, możliwości programu Basic Stand Prof
Kartoteka klientów
 • prowadzenie kartoteki adresowej prenumeratorów
 • moduł pocztowych kodów nadawczych podpowiadający pocztę i adres w przypadku wpisania kodu pocztowego lub podpowiadający kod pocztowy po wpisaniu adresu i poczty
 • możliwość podpięcia listy odbiorców powiązanych z danym klientem tzw adresy wysyłki prenumeraty
 • powiązanie klienta z województwem i rejonem potrzebne do sporządzenia struktury geograficznej wysyłek
 • możliwość prowadzenia historii aktywności związanej z danym klientem takiej jak lista wysyłanych ofert, lista reklamacji i zwrotów, lista akcji reklamowych
 • możliwość wyszukania kontrahentów podobnych do wybranego prenumeratora
 • dodatkowe pola wyróżniające kontrahenta
 • możliwość szybkiego wglądu w historię kontaktów z klientem ( faktury , zamówienia , wpłaty )
 • możliwość drukowania etykiet adresowych w trybie graficznym i znakowym.
 • funkcja raportująca prenumeratorów którzy nie prenumerują danego pisma lub którym prenumerata kończy się na danym numerze z uwzględnieniem kontynuacji
 • możliwość przeniesienia klientów nieaktywnych do archiwum i odwrotnie
 • rozbudowanie funkcje filtrujące i szukające
Kartoteka klientów
 • możliwość importu kontrahentów z plików cvs za pomocą modułu Q-CVSIMPORTER lub z plików xls o ustalonym formacie
 • możliwość łączenia kont kontrahentów pod jednym numerem kodem
Kartoteka klientów
 • możliwość wysyłania prostych maili wraz z załącznikami
Moduł kartotek serwisów
 • możliwość definiowania dowolnej ilości serwisów z różną ilością numerów w poszczególnych latach
 • możliwość definiowania przypomnień pojedyńczych i wielokrotnych
 • możliwość ustawienia różnych masek numeracji np numer/rok, numer, numer globany/rok
 • możliwość definiowania do różnych abonamentów na prenumeratę z różnymi cenami i na różne okresy
 • obsługa różnych stawek vat
Moduł kartotek serwisów
 • możliwość definowania różnych wag dla danej emisji i rodzaju abonamentu
 • moduł numerów łączonych
 • możliwość realizacji wysyłki w systemie prenumeraty
Moduł kartotek serwisów
 • możliwość realizacji wysyłki w systemie subskrybcji
Moduł zamówień
 • prosta rejestracja zamówień na dowolne okresy prenumeraty
 • możliwość przypisania do zamówienia różnych form płatności
 • kontrola czy dane zamówienie jest opłacone
 • możliwość przypisania zamówienia do kilku adresów dostaw
 • prosta rejestracja zamówienia z wykorzystaniem bazy kontrahentów i bazy abonamentów
 • kontrola stanu realizacji zamówienia na podstawie zrealizowanych wysyłek
 • wgląd i możliwość rejestracji wpłaty
Moduł zamówień
 • automatyczne generowanie faktury pro forma lub faktury vat na podstawie zamówienia
 • możliwość blokowania zamówień do wysyłki
Moduł sprzedaży
 • możliwość wystawienia faktury proforma i faktury VAT oraz korekt sprzedaży
 • prosta możliwość przekształcenia proformy w fakturę po dokonaniu wpłaty
 • prosta możliwość wystawienia faktury VAT na podstawie zamówienia
 • moduł fiskalizacji na drukarkach działających w standardzie POSNET
 • druk rejestru sprzedaży VAT
 • funkcja anulowania faktury
 • automatyczna numeracja dokumentów sprzedaży
 • drukowanie etykiet z poziomu faktur
 • grupowe drukowanie faktur
Moduł sprzedaży
 • możliwość generowania faktur do formatu pdf
Moduł wysyłki
 • możliwość generowania wysyłki dla wybranego serwisu i grupy serwisów w jednej wysyłce
 • możliwość generowania wysyłki numerów archiwalnych
 • drukowanie etykiet adresowych
 • prosta możliwość eksportu bazy wysyłkowej do exela
 • kontrola końca prenumeraty
 • możliwość generowania do wysyłek danego numeru
Moduł wysyłki
 • naliczanie opłaty pocztowej na postawie wagi pisma
Moduł wysyłki
 • wysyłka serwisów w systemie subskrypcji
Moduł importu i łączenia baz
 • import z plików cvs z możliwością ustawienia formatu importu
 • porównanie importowanych danych z główną bazą kontrahentów
 • funkcja przerzutu danych z tabeli buforowej do głównej bazy kontrahentów
Dodatkowe funkcje specjalne i moduły
 • moduł kopii bezpieczeństwa
Dodatkowe funkcje specjalne i moduły
 • moduł przedłużania prenumeraty na podstawie ostatnich zamówień lub tworzenie nowych dla dowolnej grupy kontrahentów
 • moduł wysyłek zewnętrznych
 • moduł śladów wykorzystywany do rejestracji zmian w bazie
 • moduł praw dostępu do danych funkcji systemu oraz operacji na spisach
Moduł raportów analitycznych
 • raporty nakładu
 • raporty struktury zmian w prenumeracie
 • raporty sprzedaży według abonamentów
 • raporty wartości emisji
Moduł raportów analitycznych
 • zestawienie faktur i korekt
Moduł sprzęgu ze stroną internetową
 • możliwość sprzęgu modułu z modułem zamówień na stronie www jaką dysponuje klient
 • generowanie zamówień na prenumeratę na postawie ściągniętych danych
 • funkcja porównująca pobrane adresy z główną bazą kontrahentów
Ceny za program Q-Prenumerata 3000 Netto Vat Brutto
Basic 2500 575 3075
Standard 3500 805 4305
Professional tel.    
Modyfikacje programu do uzgodnienia
Elementy sieciowe:
Serwer baz danych Q-SEP 600 138 738
Licencja 1 użytkownika sieciowego 200 46 246
Zmiana na wyższą wersję programu:
np. przejście z wersji Standard na Professional Różnica pomiędzy cenami wersji
+opłata manipulacyjna za wydanie licencji (20 zł)
Przejście na nowsze wydanie programu:
np. przejście z wydania 2.0 na 3.0 50% ceny programu
+opłata manipulacyjna za wydanie licencji (20 zł)
Usługi dodatkowe
Instalacja systemu w/g stawki godzinowej
Szkolenia w/g stawki godzinowej
Wydanie licencji na nową wersję programu i przesłanie jej poprzez e-mail 20,00 4,60 24,60
Wydanie licencji na nową wersję programu i przesłanie jej pocztą wraz z płytą CD 50,00 11,50 61,50
Indywidualne zmiany

Firma nasza specjalizuje się w modyfikowaniu programów na życzenie klienta. Poprzez bezpośredni kontakt naszego przedstawiciela z klientem ustalana jest lista zmian z ich dokładnym opisem. Klient potwierdza ustalony zakres zmian faksem lub mailem, który to stanowi formę zamówienia. Po wykonaniu zmian są one wysyłane pocztą e-mail, a na życzenie, za dodatkową opłatą w wysokości 24,40 zł, wysyłamy listem poleconym krążek CD zawierający pełną zmienioną wersję programu.
W przypadku zmian powyżej 500 zł oczekujemy wpłaty 30% zaliczki.

Uwaga: Przy tego typu zamówieniu należy liczyć się z następującymi konsekwencjami:

 • Użytkownik traci możliwość prostego uaktualnienia w chwili pojawienia się kolejnego wydania programu.
 • Przejście na nowe wydanie zawierające indywidualne zmiany wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 • Koszt niektórych zmian może przewyższać koszt samego programu.
 • Zmiany po zakończeniu ich wykonywania, wysłaniu i odbiorze przez klienta są usuwane z zasobów firmy QBS. Wersja konfiguracji istnieje wyłącznie u klienta (rygor ten nie występuje w następnej procedurze Custom opisanej poniżej).

Od klienta wymagamy umiejętności posługiwania się pocztą e-mail, zapisywania załączników, kopiowania plików w systemie operacyjnym, obeznania z systemem plików systemu operacyjnego.

W chwili obecnej brak wersji demonstracyjnej

30 inne produkty z tej samej kategorii: