Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Q-Szpital 3000

0,00 zł

     

q-szpital-3000

Program Q-Szpital 3000 jest kompletnym, w pełni profesjonalnym systemem informatycznym dla szpitala, udostępniającym wszystkie typowe funkcje i ... dużo więcej. Szczególną cechą, wyróżniającą go wśród dostępnego oprogramowania dla szpitali, jest komfortowy interfejs użytkownika, wykonany w technologii Q-Line 3000, oferujący na każdym etapie pracy możliwość błyskawicznego przeszukiwania danych, automatycznego uzupełniania wpisów na podstawie zdefiniowanych wzorców, podpowiedzi itp.

Program Q-Szpital 3000 powstał w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce k/Olsztynka (www.ameryka.com.pl). Każda funkcja, zmiana i poprawka była konsultowana z użytkownikami - lekarzami, pielęgniarkami, osobami odpowiedzialnymi za rozliczenia z NFZ. Dzięki temu system sprawdza się w 100%!

Program komputerowy Q-Szpital 3000 to jeden z najbardziej zaawansowanych, najlepiej przemyślanych i najpełniejszych, a przy tym najtańszych szpitalnych systemów informatycznych, dostępnych obecnie na rynku. Serdecznie polecamy go wszystkim szpitalom, niezależnie od rozmiaru, formy własności czy specjalizacji.

Więcej szczegółów

Program Q-Szpital 3000:

 • Przechowuje pełną dokumentację medyczną, pozwala na jej łatwe uzupełnianie i przeglądanie.
 • Automatycznie generuje i drukuje wszystkie typowe dokumenty szpitalne (np. historia choroby, karta informacyjna leczenia szpitalnego, skierowania, harmonogramy podawania leków, wykonywania zabiegów pielęgniarskich itp.)
 • Zarządza zleceniami lekarskimi wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • Wspiera rozliczenia z NFZ i innymi płatnikami.
 • Pozwala monitorować realizację umów oraz rzeczywiste koszty leczenia (moduł RKLS).
 • Może być zdalnie administrowany i aktualizowany (przez Internet).
 • Najlepiej współpracuje z niezwykle tanim i szybkim serwerem baz danych Q-SEP. Dzięki temu koszt wdrożenia może być nawet kilkukrotnie niższy, niż dla rozwiązań opartych o serwery typu Oracle lub MS SQL Server.
 • Może w pełni współpracować z następującymi programami, które polecamy dla części szarej szpitala:
  - Q-Finanse Księgowość 3000,
  - Q-Kadry Płace 3000,
  - Q-Toraga 3000 (magazyn i/lub apteka).
Moduły, możliwości programu Basic Stand Prof
Izba przyjęć
 • kartoteka osobowa chorych
 • lista oczekujących
 • ruch chorych
 • księga główna, księga przyjęć i odmów, księgi oddziałowe
Rozliczenie z NFZ i innymi płatnikami
 • rozliczenie albo poprzez eksport danych do KS-SWD, albo bezpośrednio
 • automatyczne lub ręczne przypisanie do pacjenta płatnika, umowy i podpunktu, na podstawie której (których) jest rozliczany
Oddziały
 • przypisanie pacjentów do sal i/lub łóżek
 • komfortowe wprowadzanie wywiadów pielęgniarskich, lekarskich, badań lekarskich według dowolnej liczby definiowanych przez użytkowników wzorców (pytań i proponowanych odpowiedzi, z możliwością wielokrotnego wyboru i/lub wprowadzenia odpowiedzi "z palca"; zobacz Karta pobytu pacjenta w szpitalu, Karta badania lekarskiego)
 • j.w. dla badań i obserwacji pielęgniarskich (indywidualnie i grupowo; zobacz także Wykres temperatury)
 • j.w. dla wprowadzania obserwacji lekarskich po obchodzie
 • ergonomicznie dostępna pełna historia wcześniejszych pobytów pacjenta w szpitalu
 • zlecenia wewnętrzne: leki, zabiegi pielęgniarskie, badania diagnostyczne i laboratoryjne, rehabilitacja
 • potwierdzenia podania leków, wykonania zabiegów (w formie elektronicznej oraz odpowiednich wydruków)
 • zlecenia zewnętrzne (wydruk skierowań)
 • integracja z apteką za pośrednictwem apteczki oddziałowej lub bezpośredniego wydawania leków z apteki szpitalnej
 • zlecenia na rehabilitację
 • monitorowanie wykonania zleceń
 • konfigurowalne, automatyczne generowanie Karty Informacyjnej Leczenia Szpitalnego (Karty Wypisowej) na podstawie wyników badań i historii zleceń, z pełną możliwością ręcznej edycji przed zatwierdzeniem (zobacz Karta informacyjna leczenia szpitalnego)
 • pełna rejestracja osoby zlecającej, przyjmującej i wykonującej zlecenie, dokonującej wpisu w programie
 • grafik dyżurów
 • funkcje specyficzne dla poszczególnych oddziałów, np.: rezerwacja sal na Bloku Operacyjnym, siatki centylowe dla Oddziału Dziecięcego, kojarzenie danych matki i dziecka na Oddziale Położniczym i Noworodkowym
Moduł raportów
 • średnie wykorzystanie sal i gabinetów zabiegowych,
 • rzeczywisty czas pracy personelu,
 • średnie koszty leczenia wg lekarzy i/lub klasyfikacji chorób,
 • itd...
Rehabilitacja
 • Obsługa pacjentów z oddziałów szpitalnych, z pobytu dziennego i ambulatoryjnych
 • Umawianie terminów zabiegów rehabilitacyjnych
 • Przypisanie pacjentom
 • Automatyczne wyszukiwanie wolnych terminów
 • Potwierdzanie wykonanych zabiegów
 • Graficzna prezentacja planu zabiegów
 • Plan pracy rehabilitantów i narzędzi, godziny pracy, urlopy / przerwy konserwacyjne
 • Raporty: plan zabiegów dla wskazanych rehabilitantów, narzędzi i pacjentów, obciążenie rehabilitantów i narzędzi w danym okresie
Laboratorium
 • wprowadzanie danych o pacjentach, badaniach, ich wynikach
 • integracja kartoteki pacjentów z Izbą Przyjęć
 • standardowe wydruki
 • automatyczna wymiana danych (bezpośrednie połączenie) z aparatami biomedycznymi
 • możliwość współpracy z zewnętrznymi klawiaturami numerycznymi, czytnikami kodów kreskowych oraz z drukarkami kodów kreskowych i/lub wykorzystania gotowych arkuszy kodów
 • bezpośredni przepływ danych o zleceniach z oddziałów i o wynikach na oddziały
Diagnostyka
 • przechowywanie danych multimedialnych z badań diagnostycznych
 • bezpośrednie wprowadzanie danych z urządeń cyfrowych (np. rtg)
 • wprowadzanie danych z badań wykonanych tradycyjnie przez skaner, aparat cyfrowy, kartę dźwiękową
 • podgląd miniatur obrazów (zdjęć) bezpośrednio w karcie pacjenta
 • zarządzanie przechowywaniem dużych plików na serwerze
 • podgląd pełnowymiarowych obrazów (zdjęć) z opcją powiększania/zmniejszana i przesuwania
 • obsługa archiwum na płytach CD
Rachunek Kosztów Leczenia Szpitalnego
 • lista wykonanych procedur w karcie każdego pacjenta
 • lista innych kosztów
 • Indywidualny Koszt Leczenia (w tym rozliczenie kosztów podanych leków, wykonanych procedur, diet, zleceń zewnętrznych i innych kosztów; zobacz Indywidualny koszt leczenia)
 • wyznaczenie średniego kosztu osobodnia i leków wg oddziałów (ośrodków zadaniowych)
 • wyznaczenie średniego kosztu procedur według ośrodków kosztów
 • zgodność stosowanych mechanizmów z programem Nowego Rachunku Kosztów w Opiece Zdrowotnej, wdrażanym np. w województwie Warmińsko-Mazurskim
Moduł Ekstranetu - QS-ViaNet
 • udostępnienie wybranych przez lekarza fragmentów dokumentacji medycznej przez Internet, dla innych lekarzy w celu konsultacji lub do wiadomości pacjenta (np. wyniki badań diagnostycznych w formie cyfrowej)
 • połączenie szyfrowane (HTTPS), chronione hasłami i zaawansowanym systemem uprawnień
Rejestracja Zakażeń Szpitalnych
 • oddzielne rejestrowanie przypadków zakażeń w historii choroby
 • statystyki zakażeń wg oddziałów, klasyfikacji chorób itp.
 • elastyczne statystyki skuteczności leczenia danego typu zakażeń w zadanym okresie, na wybranych oddziałach, wg rodzaju zastosowanego antybiotyku

Cena za program Q-Szpital 3000 jest uzależniona od konfiguracji. Z reguły waha się od kilkunastu tysięcy złotych (w przypadku małych szpitali) do nawet kilkuset tysięcy (w przypadku szpitali bardzo dużych, z przyległymi klinikami, z zapewnieniem kontaktu lekarzom poprzez PalmTopy). Dokładnie można ją określić dopiero po zapoznaniu się z konkretnymi potrzebami użytkownika i stworzeniem projektu systemu.

W chwili obecnej program Q-Szpital 3000 jest jednym z najtańszych tego typu systemów dostępnych na rynku. Przy czym najtańszy nie oznacza, że technologicznie przestarzały. Jest wręcz przeciwnie - dzięki zastosowaniu technologii Q-Line 3000 jest jednym z najnowocześniejszych.

Indywidualne zmiany

Firma nasza specjalizuje się w modyfikowaniu programów na życzenie klienta. Poprzez bezpośredni kontakt naszego przedstawiciela z klientem ustalana jest lista zmian z ich dokładnym opisem. Klient potwierdza ustalony zakres zmian faksem lub mailem, który to stanowi formę zamówienia. Po wykonaniu zmian są one wysyłane pocztą e-mail, a na życzenie, za dodatkową opłatą w wysokości 24,40 zł, wysyłamy listem poleconym krążek CD zawierający pełną zmienioną wersję programu.
W przypadku zmian powyżej 500 zł oczekujemy wpłaty 30% zaliczki.

Uwaga: Przy tego typu zamówieniu należy liczyć się z następującymi konsekwencjami:

 • Użytkownik traci możliwość prostego uaktualnienia w chwili pojawienia się kolejnego wydania programu.
 • Przejście na nowe wydanie zawierające indywidualne zmiany wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 • Koszt niektórych zmian może przewyższać koszt samego programu.
 • Zmiany po zakończeniu ich wykonywania, wysłaniu i odbiorze przez klienta są usuwane z zasobów firmy QBS. Wersja konfiguracji istnieje wyłącznie u klienta (rygor ten nie występuje w następnej procedurze Custom opisanej poniżej).

Od klienta wymagamy umiejętności posługiwania się pocztą e-mail, zapisywania załączników, kopiowania plików w systemie operacyjnym, obeznania z systemem plików systemu operacyjnego.

W chwili obecnej brak wersji demonstracyjnej

30 inne produkty z tej samej kategorii: